Børnepenge udbetaling, satser 2021 og betal med børnepenge

Indholdsfortegnelse

Hvad er børnepenge?

Børnepenge, børnecheck, børneydelse og ungeydelse er de betegnelser, der bruges, når det handler om de børnepenge, som børnefamilier får af det offentlige, når de er forsørger for et eller flere børn og opfylder nogle bestemte kriterier. Herudover findes der også børnetilskud. Hvad dækker betegnelserne, hvilke krav skal du opfylde, hvor meget kan du få, og hvornår bliver pengene udbetalt? Få svarene på det og meget mere herunder.

Betal med børnepenge

Børnepenge – børne- og ungeydelsen – er som nævnt de penge, du får fra det offentlige (udbetales af Udbetaling Danmark), når du er forsørger. Børnetilskud er et ekstra beløb, du kan får fra det offentlige, når du er i nogle specielle situationer – enlige, har tvillinger, er under uddannelse, er pensionist osv.

Derudover er der også noget, der hedder børnebidrag. Børnebidrag er det beløb, den ene forælder evt. betaler til den anden forælder, hvis I ikke bor sammen, og barnet/børnene bor mere hos den ene end hos den anden. Det behøver ikke gå via Familieretshuset, men kan blot aftales mellem jer, hvis I kan blive enige.

Børnepenge regler – hvornår får du børnepenge?

Du kan få børne- eller ungeydelse til hvert af dine børn, når følgende kriterier er opfyldt:

 • Barnet endnu ikke er fyldt 18 år
 • Både du og barnet bor i Danmark
 • Dit barn ikke forsørges af det offentlige

Derudover skal du have boet eller haft arbejde i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år, og forældremyndighedsindehaveren skal have fuld skattepligt til Danmark.

Hvordan og hvor søger du om børnepenge?

Som udgangspunkt udbetales børnepengene til barnets mor. Det er ikke noget, du skal søge om, det sker ganske automatisk.

Men bor I ikke sammen, bliver pengene udbetalt til den af jer, der har forældremyndigheden. Har I fælles forældremyndighed bliver pengene udbetalt til den af jer, som barnet opholder sig mest hos, eller – hvis barnet opholder lige meget hos jer begge – til den af jer, som barnet har folkeregisteradresse hos.

Der har i et stykke tid været tiltag til, at børne- og ungeydelsen skulle deles mellem forældrene, hvis de har en ligelig deleordning. Denne ordning skulle træde i kræft i 2020.

Børnepenge satser/takster – så meget får du i børnepenge

Hvor meget du får i børne- eller ungeydelse, afhænger af, hvor gammelt dit barn er. Jo yngre barnet er, des højere er ydelsen. Du får børnepenge for alle dine børn, og ydelsen er forudbetalt. Det maksimale topskattegrundlag ændres også fra år til år.

Satserne for 2021 er pr. kvartal

 • 0-2 år – 4.629 kr.
 • 3-6 år – 3.639 kr.
 • 7-14 år – 2.862 kr.

Du modtager børnepenge den 20 april, 20 juli, 20 oktober og igen den 20 januar 2022.

Ungeydelsen – fra 15-17 år – er bagudbetalt og betales månedsvis, satsen for 2021 er 961 kr. om måneden.

Overstiger dit og/eller din eventuelle ægtefælles topskattegrundlag 818.300 kr. bliver børne- og ungeydelsen nedsat forholdsmæssigt.

Satserne for 2020 er pr. kvartal

 • 0-2 år – 4.596 kr.
 • 3-6 år – 3.666 kr.
 • 7-14 år – 2.883 kr.

Ungeydelsen – fra 15-17 år – er bagudbetalt og betales månedsvis, satsen for 2020 er 954 kr. om måneden.

Overstiger dit og/eller din eventuelle ægtefælles topskattegrundlag 800.100 kr. bliver børne- og ungeydelsen nedsat forholdsmæssigt.

Børnetilskud – hvad har du ret til?

Der findes forskellige tilskud til børnepengene, hvis forskellige kriterier er opfyldt. Dem kan du læse mere om herunder.

Midlertidigt børnetilskud

Forældre, der er berørt af kontanthjælpsloftet og/eller integrationsydelsen, og som har børn under 15 år, kan få det, der kaldes et midlertidigt børnetilskud.

Det midlertidige børnetilskud beregnes af Udbetaling Danmark hver måned, og du vil automatisk få besked, hvis du er berettiget til midlertidigt børnetilskud.

Dit midlertidige børnetilskud bliver beregnet ud fra din situation, og det beløber sig til mellem ca. 550 til ca. 700 kr. pr. barn, eller som et enkelttillæg uanset hvor mange børn du har. Beløbets størrelse kan ændres fra måned til måned eller kan fuldstændig ophøre.

Tilskuddet udbetales med to måneders forsinkelse. Det vil sige, at tilskuddet for februar først bliver udbetalt i april. Beløbet bliver sædvanligvis udbetalt først på måneden.

Børnepenge til tvillinger eller flerlinger

Du kan få ekstra tilskud, hvis du føder tvillinger, trillinger osv. Du får almindelig børneydelse for det første barn. For de næste udbetales der for hvert barn 2.425 kr. pr. kvartal (2020) ud over den almindelige børneydelse. Tilskud til flerlinger gives til barnet/børnene fylder 7 år.

Forhøjet børnepenge til enlige ved skilsmisse eller død

Er du enlig forsøger til et eller flere børn, kan du få ordinært børnetilskud, ekstra børnetilskud og/eller særligt børnetilskud.

Det ordinære børnetilskud gives til den enlige forælder og udbetales pr. barn sammen med børnepengene. Beløbet er i 2020 1.470 kr. pr. kvartal.

Det ekstra børnetilskud udbetales også til enlige forsørgere. Det udgør 1.498 kr. pr. kvartal i 2020. Der udbetales kun ét ekstra børnetilskud, uanset hvor mange børn du har.

Det særlige børnetilskud udbetales til den enlige forsørger, når den anden forælder er død eller ukendt, eller hvis barnet er adopteret af en enlig. Det særlige børnetilskud er på 4.245 kr. pr. kvartal i 2020.

Børnetilskud skal du søge om. Hvis du får børnetilskud, skal du huske at give besked til Udbetaling Danmark, hvis dine økonomiske forhold ændrer sig.

Alle børnepenge og børnetilskud fra det offentlige er skattefri.

Hvornår udbetales der børnepenge i 2021?

Børnepengene udbetales hvert kvartal. Er dit barn født i perioden 

 • 1/1 – 31/3, får du børnepenge første gang den 20. april
 • 1/4 – 30/6, får du børnepenge første gang den 20. juli
 • 1/7 – 30/9, får du børnepenge første gang den 20. oktober
 • 1/10 – 31/12, får du børnepenge første gang den 20. januar

Ungeydelsen bliver udbetalt den 20. i hver måned.

Falder den 20. på en lørdag, søndag eller helligdag udbetales beløbet den sidste hverdag inden den 20. Det gælder både børnepenge og ungeydelse.

Børnebidrag fra faderen eller moderen 

De penge, den ene forælder betaler til den anden, hvis I ikke bor sammen, hedder børnebidrag.

Der er ingen lov om, at den ene forælder skal betale penge til den anden forælder i det tilfælde, at I går fra hinanden. I skal blot være enige om det. Er I ikke det, kan I få hjælp af Familieretshuset.

Hvis den ene forælder betaler børnebidrag, skal den anden forælder dække alle udgifter til tøj, sko, institution osv. Mens den bidragspligtige kun skal afholde udgifter i forbindelse med transport til samvær og mad samt udgifter til aktiviteter, når barnet opholder sig hos bidragsyderen.

Børnebidrag betales til barnet fylder 18 år. Medmindre barnet er under uddannelse, og den ene forælder stadig har forsørgelsesudgifter til barnet. I sådanne tilfælde kan der blive tale om uddannelsesbidrag indtil den unge er 24 år.

Hvor meget skal du betale i børnebidrag

I kan selv blive enige om beløbet, men normalbidraget i 2020 er 1.415 kr. pr. måned. I kan også selv blive enige om, hvornår beløbet skal betales. Kan I ikke blive enige om beløbet, kan I kontakte Familieretshuset, som så vil fastsætte et bidrag.

Vil eller kan den bidragsydende ikke betale hele eller dele af bidraget, kan den anden forælder få hjælp fra Udbetaling Danmark til at opkræve pengene og få dem udbetalt. Det samme gør sig gældende, hvis pengene ikke falder til tiden.

Børnebidraget kan ændres, når der er behov for det. F.eks. hvis I ændrer samværsaftalen, så deleordningen bliver mere ligelig, hvis bidragsyderens løn falder eller lignende. Børnebidraget er skattepligtigt og fradragsberettiget.

Derudover kan der blive tale om ekstra bidrag i forbindelse med dåb, konfirmation og uddannelse.

Børnebidrag – fradrag

Børnebidrag er fradragsberettiget. Der bliver trukket 162 kr. (i 2020) fra dit fradrag om måneden. Betaler du normalbidraget vil du altså få fradrag for 1.415 – 162 = 1.253 kr. om måneden. 

Fradragets værdi er ca. 27 %. Betaler du normalbidraget, sparer du altså ca. 340 kr. om måneden i skat.

Betaler du ekstra bidrag, kan du også trække det fra i skat, hvis du kan dokumentere, at pengene er gået til udgifter i forbindelse med f.eks. dåb, konfirmation osv.

Er beløbet ikke mere end tre gange større end normalbidraget, bliver dit barn ikke beskattet af det.

Hvad skal børnepengene bruges til?

Men hvad skal børnepengene, de ekstra tilskud og børnebidraget egentlig gå til? Må du bruge dem til en tur i Tivoli sammen med børnene? Eller til en ferie? Eller må du bruge dem til selv at gå til frisøren for? Eller til velgørende formål?

Ja, det må du gerne, så længe du forsøger dine børn på forsvarlig vis.

Børnepenge er en økonomisk hjælp til at dække de udgifter, der er i en børnefamilie. Altså hjælp til at forsørge barnet eller børnene i hverdagen. Det samme gælder de forskellige ekstra ydelser og børnebidraget fra den anden forælder. 

Det vil sige, at de skal gå til bleer, tøj, sko, vask, mad, møbler, institution, sport og fritid og alt det andet – kort sagt, ALT, hvad der er af udgifter i forbindelse med at have børn.

Storcentre rundt omkring i landet oplever øget salg i den uge, hvor børnepengene bliver udbetalt. For så er det tid til at købe tøj og sko – og måske legetøj – til børnene. Der er da også mange storcentre, der i ugen, hvor børnepengene bliver udbetalt, har ekstra aktiviteter for børnene. Så kan det jo være mor og far køber lidt ekstra.

Onlinebutikkernes modsvar på dette er, at de tilbyder, at du kan handle ting, tøj og sko til dine børn, allerede inden børnepengene er modtaget og vente med at betale for varerne, indtil børnepengene er blevet udbetalt.

Men du behøver altså ikke at bruge alle børnepengene på tøj og sko, når de tikker ind på kontoen. For du har garanteret købt både mad, tøj og legetøj for penge, der ikke kom fra børnepengene. Børnepengene kan nemlig sjældent dække alle udgifter.

Skriv et svar